NLENFR

Maakleerplekken


© Rotterdam Makers District

Productie, innovatie en opleiding in het hart van de stad.

Hoe brengen we technologische innovatie, circulaire productie en opleiding samen in open en multifunctionele werkplaatsen? Maakleerplekken brengen dynamiek in de wijk. Leven, leren en werken zijn er innig met elkaar verweven.

Vitrine

07mlp055rmd2.jpg
07mlp01broei.jpg
mpmiddel19.svg
2020121202maakleerplekken.jpg

We moeten het warm water niet uitvinden. In veel steden bestaan al maakleerplekken. Ze zijn in het leven geroepen door geëngageerde ondernemers, jeugdorganisaties of lokale overheden. Als we al die expertise rond de tafel brengen, kunnen we van elkaar leren om ook in andere wijken en in anders steden maakleerplekken te bouwen.

Plan van aanpak

clipboard.png
kruiwagen01.png
baksteen.png
baksteen.png

Veel initiatieven vormen samen een ‘community of communities’. De maakleerplekken in of nabij de stad vermenigvuldigen zich. Hoe zorgen we ervoor dat ze mee aan het roer staan van de noodzakelijke transities op het vlak van circulariteit, energie en voedselproductie?

Ontdek de kaart met alle Bouwstenen

Bouwstenen

BROEI in beeld
BROEI in beeld
© RV / Charlotte Dossche

BROEI

BROEI is een open denk- en doeplek voor de nieuwe generatie: een kweekvijver waar jongeren de kans krijgen om hun talenten te laten broeien. Kanszoekende jeugd krijgt een plek om om samen te ‘proberen’ en te experimenteren in het historische Duivelsteen. De werking van BROEI vzw brengt van hieruit een nieuwe dynamiek op gang in het midden van het Gentse stadscentrum.

Budafabriek

De reconversie van een voormalige textielfabriek tot de Budafabriek vormt het sluitstuk van de transformatie van het Buda Eiland tot kunsteneiland. De Budafabriek is een economisch-artistieke werkplaats en opereert op het raakvlak tussen kunst en design, economie en onderwijs, wetenschap en technologie. Ondernemers, studenten, kunstenaars, wetenschappers en actieve burgers komen er samen om elkaar te ontmoeten en om (samen) aan artistieke projecten of innovatieve producten te werken.
Een moestuin van 1500 vierkante meter, 2019
Een moestuin van 1500 vierkante meter, 2019
© Citizenne, 2019

Atelier Groot Eiland

Atelier Groot Eiland wil zoveel mogelijk Brusselaars met een grote afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen in hun zoektocht naar werk en professionele (re)integratie. De organisatie biedt werkervaring, vooropleidingen, arbeidszorg en jobcoaching aan in leerwerkplaatsen om de vaardigheden van haar medewerkers te verder ontwikkelen. Hierbij gaan lokale productie en duurzaamheid hand in hand met sociaal ondernemen. De initiatiefnemers van Atelier Groot Eiland willen zo de hoge werkloosheidscijfers bekampen en armoede bestrijden vanuit hun thuisbasis in Molenbeek.
Van visie naar realisatie
Van visie naar realisatie
© T2 Campus

T2-Campus

De T2-Campus op de Thor-site in Genk is een hub voor techniek en technologie van de toekomst met een praktijkgericht opleidingsaanbod, activiteiten en infrastructuur voor leerlingen, werknemers, ondernemers en werkzoekenden. T2-campus biedt zich aan als een broedplaats van technologische know-how en brengt talent, educatie, innovatie en de bedrijfswereld met elkaar in verbinding, en met de stad.
Rotterdam Makers District in beeld
Rotterdam Makers District in beeld
© SITE urban development, DELVA Landscapes Architecture Urbanisme

Rotterdam Makers District

De Gemeente Rotterdam en de Haven zetten in op de herontwikkeling van een deel van de stadshaven tot het Rotterdam Makers District: een gemengd stadshavengebied dat wonen, werken, maken en leren combineert en zich als proeftuin profileert voor de innovatieve maakindustrie. Het Rotterdam Makers District ontwikkelt zich aan weerszijden van de Maas, in de gebieden RDM Rotterdam en het Merwe-Vierhavensgebied (M4H Rotterdam).
Innovation Powerhouse
Innovation Powerhouse
© Tycho Merijn

Innovation Powerhouse

Uitwisseling tussen bedrijven en organisaties in een creatieve hub
Makerswijk Arsenaal, 2022
Makerswijk Arsenaal, 2022
© Tim Van de Velde, 2022

Makerswijk Arsenaal

Een voormalig depot voor herstellingen wordt een nieuwe productieve wijk
Impact Factory
Impact Factory
© WIT Architecten

Impact Factory

Een circulaire hub, gecofinancierd door burgers
Timelab
Timelab
© Stijn Bollaert

Timelab

Een flexibele werkplek voor een stedelijk micro-ecosysteem

Leeslijst


Publicatie
Werkkader maakleerplek in de Vaartkom

Stad Leuven, Maakleerplek Leuven

Tentoonstelling
A good city has industry

BOZAR

Publicatie
Publicatie Strategisch onderzoek Pilootprojecten Terug in Omloop
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, OVAM, Team Vlaams Bouwmeester, Ruimte Vlaanderen, het Vlaamse Stedenbeleid en het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen
Team Vlaams Bouwmeester

Website
Terug in Omloop' Typologie 1: maakplaats

Team Vlaams Bouwmeester

Website
Terug in Omloop' Typologie 2: werkhuis

Team Vlaams Bouwmeester

Website
Leven, leren en werken in 2050

Departement Werk en Sociale Economie

Publicatie
Atelier BXL Productive Metropolis

Architecture Workroom Brussels