NLENFR
Locatie
Blikfabriek, Hoboken
Datum en tijdstip
Wed 08 March '23 — Wed 08 March '23
9:00-13:30


Oogstsessie – 100 WIJKEN PLATFORM

Het recent opgezette 100 WIJKEN PLATFORM richt zich op de uitvoeringsgerichte kennis en werkwijzen die de nodige versnelling bij energie- en klimaatprojecten mogelijk maken. Hoe kunnen we doelen rond vergroening, hernieuwbare energie, renovatie, gedeelde mobiliteit en water efficiënt en snel realiseren in één straat, wijk of kern? Wat is er nodig om de stap te zetten van aparte acties en maatregelen naar een meer geïntegreerde, collectieve aanpak? Het 100 WIJKEN PLATFORM is onderdeel van het werkplatform Lokaal Energie- en Klimaatpact, dat draait om het lokaal aanpakken van klimaatambities.

Op 8 maart vindt een eerste oogstsessie van het 100 WIJKEN PLATFORM plaats. Dit moment biedt de kans aan betrokken duurzaamheids- en milieuambtenaren, algemeen directeuren of projecttrekkers om het werkprogramma van het platform mee vorm te geven.

We bundelen tijdens de oogstsessie de inzichten en uitdagingen die opduiken als we klimaat- en energiedoelstellingen rond vergroening, energie, mobiliteit of water in één straat, wijk of dorpskern willen realiseren. Hoe werken we vanuit verschillende doelen en beleidsdomeinen samen aan de herinrichting van het openbaar domein, boven- en ondergronds? Hoe kunnen we collectieve renovatie financieren, en wat is daarbij de rol van lokale besturen? Hoe maken we in deze processen ruimte voor een actiever, breder en diepgaander participatie van bewoners?

Deze eerste oogstsessie zal de belangrijkste uitvoeringsgerichte drempels helpen benoemen waarop het werkplatform zich de komende maanden gaat richten. In een volgende stap bundelen we de krachten van kleine tot grote besturen, diverse experts, en Vlaamse administraties en organisaties, om de nodige handvaten en doorbraken te ontwikkelen.