NLENFR

Middenberm N9 Eeklo

De N9 loopt als verkeerskundige slagader dwars door Eeklo en vormt daarmee het aankomstbeeld voor wie de stad bezoekt. De kale aanblik van de berm en de herziening van het mobiliteitsplan gaven aanleiding voor het stadsbestuur om het eigenaarschap
en beheer van de berm over te nemen van het Agentschap Wegen en Verkeer.

In het beeldkwaliteitsplan uit 2015 wordt de huidige harde karakteristiek van de N9 voorgesteld als een meer autoluwe boulevard, waarbij de doorstroomfunctie verplaatst is naar een ringweg. De aanpak van de berm is een eerste stap in deze ontwikkeling,
die gepaard gaat met een geplande algemene herziening van de mobiliteit in en rond de stad. Het stadsbestuur wilde echter niet wachten op de Ring om de doortocht van de N9 veiliger en aangenamer te maken. Naast de nieuwe beplanting van de berm wordt dit voorafgegaan
door de aanbreng van een gevleugeld zebrapad en nieuwe belijning.
De omvorming van de berm naar een groene galerij ging niet zonder slag of stoot; door de droogte werd de aanplant van 100.000 stuks aan vaste planten, bloembollen en bomen uitgesteld en werd er een tijdelijk bloemenmengsel ingezaaid. Dat leidde initieel tot
kritiek van bewoners op de rommelige aanblik van de ecologische berm. De nieuwe berm is nochtans van betekenis met betrekking tot luchtzuivering en een meerwaarde op vlak van biodiversiteit.

partners en actoren
Stad Eeklo, Agentschap Wegen en Verkeer
thema
biodiversiteit, mobiliteit
innovatieve aspecten
cultuurverandering
schaal
straat


slideshow
De impact van een middenberm
In afwachting van een totale herziening van het mobiliteitsplan van Eeklo werd een start gemaakt met het aanpakken van de troosteloze middenberm van de N9, waarbij het stadsbestuur het beheer overnam van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Vrije natuur of onkruidbak? Meningen over vernieuwde middenberm N9 Eeklo zijn verdeeld
artikelVrije natuur of onkruidbak? Meningen over vernieuwde middenberm N9 Eeklo zijn verdeeld
De totstandkoming van de berm gebeurde niet zonder kritiek. De middenberm werd eerst verlaagd, en zou beplant worden met bomen en struiken. Dit verliep niet helemaal zoals gepland. Vooral beheer van de middenberm wordt volgens sommige inwoners nog niet nauw genoeg opgevolgd.


Vrije natuur of onkruidbak? Meningen over vernieuwde middenberm N9 Eeklo zijn verdeeld


foto: Joeri Seymortier / HLN, 2020

Middenberm N9 krijgt eindelijk vorm: “100.000 vaste planten en bloembollen gaan grond in”
artikelMiddenberm N9 krijgt eindelijk vorm: “100.000 vaste planten en bloembollen gaan grond in”
Uiteindelijk werd de slecht beheerde middenberm in het najaar van 2020 getransformeerd tot een tot een goed onderhouden stukje groen in de stad, met rijke beplanting en bebloeming.


Middenberm N9 krijgt eindelijk vorm: “100.000 vaste planten en bloembollen gaan grond in”


foto: Joeri Seymortier / HLN, 2020

Middenberm Eeklo
videoMiddenberm Eeklo
De werken aan de middenberm gebeuren met een 'mobiele werf' die zich langs de N9 verplaatst, volgens de fasering van de heraanlegwerken.


Middenberm Eeklo

De werken aan de middenberm gebeuren met een 'mobiele werf' die zich langs de N9 verplaatst, volgens de fasering van de heraanlegwerken.foto: AVS Oost-Vlaamse Televisie, 2020

Beeldkwaliteitsplan Stad Eeklo
artikelBeeldkwaliteitsplan Stad Eeklo
De doelstellingen van het stadsbestuur van Eeklo inzake beeldkwaliteit zijn het duurzaam gebruik van energie, materialen, water en groen; het creëren van toegankelijke woon- en leefkwaliteit voor alle inwoners; het belang van ruiltelijke kwaliteit en erfgoedwaarde.


Beeldkwaliteitsplan Stad Eeklo


foto: Stad Eeklo, 2015