NLENFR

Het Zilverleen

Het Zilverleen is een biologisch groentebedrijf in het bezit van de supermarktketen Colruyt Group. Met de overname verankert Colruyt Group de lokale aanvoer van biogroenten voor zijn eigen supermarktketen aan de hand van een innovatief en duurzaam samenwerkingsmodel met de bioboer.

In 2018 kocht Colruyt Group het biolandbouwbedrijf ‘Het Zilverleen’ met 25 hectare landbouwgrond. Met de overname wenst Colruyt Group de lokale bevoorrading in biogroenten voor de eigen supermarkten te verzekeren. Het landbouwbedrijf levert namelijk de biologische teelt rechtsreeks en uitsluitend aan de supermarktketen. Dit laat toe dat er niet alleen vraaggericht wordt geteeld, namelijk in functie van de specifieke behoeften van Colruyt- en Bioplanet-klanten, maar ook vraagsturend: een groter aanbod biogroenten spoort consumenten immers aan om seizoensgebonden te eten. Colruyt Group zet op die manier in op de verduurzaming van de eigen toeleveringsketen. Door de aankoop van het biolandbouwbedrijf, dat reeds voor de overname voor 70% aan Colruyt Groep afzette, konden ze verzekeren dat de landbouwgrond biologisch beheerd blijft. Ondertussen is een nieuwe bioboer aan de slag op het Zilverleen. Hij pacht de landbouwgrond en het landbouwbedrijf van Colruyt. In ruil voor het inleveren van een zekere autonomie – de Zilverleen-boer is immers afhankelijk van de prijzen die Colruyt Group bepaalt – kan hij rekenen op een gegarandeerde afname. Boer en Colruyt Group beslissen in onderling overleg over het teeltplan.
Met de aankoop van Het Zilverleen door Colruyt Group kocht een retailer in België voor het eerst zelf grond om in de eigen bevoorrading te voorzien. Na de diepvriesindustrie en de vlees- en melkveesector gaat ook de retailsector duidelijk voor meer integratie in de keten, een trend die in Frankrijk ook door Carrefour werd ingezet. Ondanks het feit dat het verder afkalven van de autonomie van de landbouwer het debat zeer gevoelig maakt, kunnen retailers een sleutelrol spelen in de transitie naar een meer biologische landbouw.

thema
voedsel
innovatieve aspecten
financiering
schaal
wijk, straat, regio, plek, gemeente, gebouw


Colruyt vindt nieuwe bioboer voor bioboerderij Het Zilverleen
artikelColruyt vindt nieuwe bioboer voor bioboerderij Het Zilverleen
Colruyt Groep en uitbater Niels Trybou gaan samen constructief op zoek naar een werkbaar model. Beide partijen starten het experiment op gelijke voet op.


Colruyt vindt nieuwe bioboer voor bioboerderij Het Zilverleen


foto: Biomijnnatuur, 2019

Colruyt group wil landbouwgronden actief 
gaan verwerven en exploiteren
artikelColruyt group wil landbouwgronden actief gaan verwerven en exploiteren
Colruyt Group zoekt al langer de samenwerking op met de land- en tuinbouwsector. Met de oprichting van een exploitatievennootschap wil Colruyt Group zijn bestaande landbouwgronden, waaronder het Zilverleen, verder gaan exploiteren en nieuwe landbouwgronden verwerven.


Colruyt group wil landbouwgronden actief 
gaan verwerven en exploiteren


foto: Vilt, 2020

Gemengde gevoelens bij het opkopen biologische 
landbouwgronden door Colruyt
artikelGemengde gevoelens bij het opkopen biologische landbouwgronden door Colruyt
Na de diepvriesindustrie, varkenssector en aardappelenproductie investeert nu ook de retail in de verdere marktintegratie. Ondanks een betere afzetzekerheid en risicodeling, stellen verschillende partijen zich vragen bij het verlies van autonomie bij de invididuele landbouwer.


Gemengde gevoelens bij het opkopen biologische 
landbouwgronden door Colruyt


foto: Apache, 2018

Landbouwgrond steeds meer in trek bij 
agro-industriëlen
artikelLandbouwgrond steeds meer in trek bij agro-industriëlen
Dat onze landbouwgrond in handen zou zijn van de familiale landbouwer is steeds meer een achterhaalde perceptie. Colruyt is zeker niet de enige nieuwe speler in de landbouwgrondmarkt.


Landbouwgrond steeds meer in trek bij 
agro-industriëlen


foto: Vilt, 2021

Colruyt van de laagste prijs naar de duurste 
grond
artikelColruyt van de laagste prijs naar de duurste grond
De opkoop van landbouwgrond door kapitaalkrachtige actoren drijft de grondprijzen stevig omhoog. ‘Grond wordt onbetaalbaar voor de gemiddelde boer’, zo schrijft Wervel-lid Luc Vankrunkelsven.


Colruyt van de laagste prijs naar de duurste 
grond


foto: MO, 2020

Context bioboerderij Het Zilverleen
imageContext bioboerderij Het Zilverleen
Colruyt Group nam in 2018 Het Zilverleen over van de voormalige eigenaars. Het Zilverleen, een biologisch landbouwbedrijf met 25 hectare aaneengesloten landbouwgrond, is de eerste boerderij in handen van de grootste retailspeler van het land.


Context bioboerderij Het Zilverleen


foto: Vilt, Alveringem 2019