NLENFR

Coördinatieplatform Brussel

Het Coördinatieplatform heeft tot doel om de instrumenten, middelen en stakeholders samen te brengen en te operationaliseren om van de Brusselse Noordwijk een Positive Energy District (PED) te maken. Dit orgaan moet een visie ontwikkelen voor de hele wijk en de verschillende afzonderlijke energieprojecten coördineren.

Het Coördinatieplatform maakt deel uit van een transformatieprogramma van de Brusselse Noordwijk, waarbij de energietransitie wordt gebruikt als hefboom om economische, ecologische en sociale duurzaamheid te bereiken. Een succesvolle energietransitie voor de Brussel vereist een grondige transformatie van de technologieën en van de bedrijfs- en organisatiemodellen die in de lokale energiesector worden gebruikt, om op die manier de nodige sociale en economische interacties tussen de verschillende belanghebbenden tot stand te brengen. Reeds bestaande lokale initiatieven spelen een beslissende rol in deze verandering. Ze worden op wijkschaal gebundeld en gaan de dialoog aan met systeemactoren. Het Coördinatieplatform is een instrument dat burgers, private partijen en lokale overheden de mogelijkheid biedt om rechtstreeks betrokken te worden bij de vormgeving van de energietransitie. Stad Brussel heeft de opdracht gegeven aan Architecture Workroom Brussels en 3E om de opstart van het coördinatieplatform te begeleiden, waarna er een coördinator vanuit de stad zal worden aangesteld.

Het project kadert binnen het Europese onderzoekstraject JPI PED ‘Cities4PEDs’, waarin Brussel, Stockholm en Wenen kennis en expertise uitwisselen over het organisatieniveau en de instrumenten die nodig zijn voor Positive Energy Districts.

partners en actoren
Stad Brussel, 3E, AWB
thema
energie
innovatieve aspecten
organisatie, beleidsinnovatie
schaal
wijk


Promenade Atelier in beeld, 2021, Brussels
Promenade Atelier in beeld, 2021, Brussels
© Bob Van Mol, Brussels 2021
Promenade Atelier in beeld
Langsheen een route in de Brusselse Noordwijk leren verschillende actoren elkaar en de buurt kennen. Ze gaan in gesprek om de noden en kansen te oogsten en samen na te denken over verschillende toekomstige energieprojecten.
Constellatie van actoren
Constellatie van actoren
Het platform brengt belanghebbenden en actoren samen om de noden en kansen rond het energievraagstuk aanwezig in de Brusselse Noordwijk bloot te leggen.
Presentatie Promenade Atelier
download / view PDF:
Presentatie Promenade Atelier
Uitnodiging en route Promenade Atelier
Uitnodiging en route Promenade Atelier
Langsheen een route in de Brusselse Noordwijk leren verschillende actoren elkaar en de buurt kennen. Ze gaan in gesprek om de noden en kansen te oogsten en samen na te denken over verschillende toekomstige energieprojecten.
LEAP Noordwijk
LEAP Noordwijk
De experimenteerruimte van het Coördinatieplatform brengt de publieke sector, de private sector en de burgergemeenschap samen. In combinatie met reeds bestaande (kleinschalige) transformaties van de wijk, vormen zij de kiemen voor nieuwe, meer geïntegreerde lokale projecten die de basis zijn voor een Lokaal Energie Actieplan.
Atlas van de Noordwijk
download / view PDF:
Atlas van de Noordwijk