NLENFR

Ceci n’est pas une ferme

Een multifunctionele boerderij geeft een nieuwe benadering van landbouw een plaats in de stad

‘Dit is geen boerderij’ is een agrarisch en sociaal project op de site Zavelenberg in Sint-Agatha-Berchem. Zijn 26 hectare vormen een van de laatste overblijvende landbouwgronden binnen de Brusselse ring in een gebied dat dicht verstedelijkt is geraakt. Het is tegelijk een beschermde site (1989), een natuurreservaat (1992) en een zone met hoge biologische waarde in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Een van de grootste uitdagingen in het project bestaat erin de landbouwdynamiek van de site te versterken en tegelijk het natuurlijke erfgoed te beschermen. Aangezien er vaak een keuze moet worden gemaakt tussen beide, vergt dit een heel nieuwe benadering van landbouw.
Stedenbouwkundig bureau atelier horizon en architectenbureau OFFICEU werkten samen met boer Tijs Boelens aan de boerderij en de omgeving. De architectuur herinterpreteert de traditionele vorm van de vierkantshoeve maar combineert een schaapsstal, een hooischuur en opslagruimte met ruimtes die openstaan voor sociale en culturele activiteiten. Dit centrum voor agro-ecologie maakt deel uit van de Good Food-strategie van Leefmilieu Brussel.

partners en actoren
atelier horizon, OFFICEU, Brussel Leefmilieu
thema
gemeenschap, biodiversiteit, voedsel
innovatieve aspecten
wijkontwikkeling
schaal
plek
Factsheet BMA, Zavelenberg


foto: bouwmeester maitre architecte