NLENFR

Campus Atelier

Campus Atelier is een open coöperatief ontwerpatelier in de wijk Nieuw Gent. De initiatiefnemers van Campus Atelier gaan samen met buurtbewoners, schoolgaande kinderen, wijkorganisaties en passanten op zoek naar publieke ruimte in een stedelijk weefsel dat kampt met privatisering, commercialisering, segregatie en gentrificatie. Die publieke ruimte ‘vinden’ ze en geven ze (tijdelijk) betekenis door leegstaande gebouwen te transformeren tot collaboratieve werkplaatsen, door bestaande (semi-)publieke ruimtes te herdenken, en vooral door huidige stedelijke grenzen te overschrijden.

Campus Atelier vertrekt vanuit een gevoeligheid voor de dynamieken die aan de grondslag liggen voor de huidige stadsontwikkelingslogica. De initiatiefnemers Elly Van Eeghem, Maarten Jolie en Olivier Giot stellen het verschil in vraag tussen wie vandaag de stad plant en wie de stad gebruikt. Met Campus Atelier schuiven ze de gebruikers van de stad naar voor als stadsmakers. Het ontwerpatelier neemt participatieve stadsplanning een stap verder door samen met de bewoners en gebruikers de wijk te coproduceren. De publieke ruimte van de wijk Nieuw Gent vormt het terrein van coproductie. Samen met de bewoners van de wijk wil Campus Atelier in eerste plaats vormgeven wat publieke of openbare ruimte betekent en kan betekenen. De vraag die hierbij centraal staat is hoe we van het openbaar domein publieke ruimtes maken die verbinden. Publieke ruimtes zijn voor Campus Atelier zowel groot als klein, gaande van een grasveld, een plein of een straat, tot een put in de openbare weg of een geprivatiseerde open ruimte.

Het werk van Campus Atelier situeert zich in het grensgebied tussen verschillende stadsdelen met uiteenlopende karakters: de sociale woonwijk Nieuw Gent, tuinwijk Steenakker en het Miljoenenkwartier. Campus Atelier opereert vanuit het Open Atelier in een oude drankencentrale en richt zich op de directe omgeving van de woonwijk in Nieuw Gent, omringd door een universiteitscampus, een ziekenhuiscampus en scholen. Campus Atelier speelt in op de veranderingen in het openbaar domein die deel uitmaken van het stadsvernieuwingsproject 'Nieuw Gent Vernieuwt'. Campus Atelier probeert in deze omgeving de ‘boundaries’ – of breekpunten waar overdracht onmogelijk is – te transformeren tot ‘borders’. ‘Borders’ zijn poreus en weerbarstig, maar bevatten kansen voor openheid en interactie en maken het leggen van verbindingen tussen de verschillende stadsdelen en de omliggende campussen mogelijk. Met het Campus Atelier willen de initiatiefnemers ‘borders’ creëren door te interveniëren in de publieke ruimte, en zo meer open ruimte te activeren en/of te creëren, de bestaande verborgen groene open ruimte zichtbaar te maken en verbinding te maken tussen de verspreide stukjes open ruimte in de buurt. Door in de grenzen tussen de wijken te werken en niet in de buurtkernen, wil Campus Atelier mensen van verschillende gemeenschappen en achtergronden samenbrengen in de publieke ruimte. De buurtbewoners en wijkorganisaties zijn de bedenkers, vormgevers, bouwers en gebruikers van deze interventies in de publieke ruimte. Campus Atlier enthousiasmeert, coördineert en faciliteert. Nieuwe sociale dynamieken worden zo in gang gezet en er wordt samen gebouwd aan gedeelde plekken op de grens.

Concreet organiseert Campus Atelier kleine ingrepen in de publieke ruimte vanuit het open atelier. Het gaat om een paviljoen in het park, een zitbank op het buurtplein, een schaduwplek voor de volkstuintjes, een podium op het braakland. Daarnaast kunnen buurtbewoners ook gebruik maken van het Open Atelier voor hun eigen projecten. Tot slot hecht Campus Atelier ook belang aan de sociale activatie van de publieke ruimte door het samen eten en drinken op openbare plekken en door het organiseren van wandelingen in de buurt, langs publieke plekken. De dagelijkse werking van Campus Atelier wordt actief ondersteund door de Stad Gent. Die samenwerking loopt nog tot 2023. Daarnaast werkt Campus Atelier nauw samen met verschillende lokale organisaties, zoals bijvoorbeeld de wijkgezondheidscentra.

partners en actoren
Elly Van Eeghem, Maarten Jolie, Olivier Giot
thema
gemeenschap
innovatieve aspecten
participatie, solidariteit, cultuurverandering, wijkontwikkeling, tijdelijk gebruik


slideshow
Campus Atelier in beeld
Campus Atelier schuift de gebruikers van de stad naar voren als stadsmakers. Het coöperatief ontwerpatelier gaat samen met buurtbewoners, schoolgaande kinderen, wijkorganisaties en passanten op zoek naar manieren om de wijk en haar publieke ruimte te herdenken.

(Dis)Place In-terventions: making public space in urban landscapes
artikel(Dis)Place In-terventions: making public space in urban landscapes
"Wat maakt een gemeenschappelijk landschap tot een publieke ruimte?" Samen met de bewoners van de wijk wil Campus Atelier in eerste plaats vormgeven wat publieke of openbare ruimte betekent en kan betekenen.


(Dis)Place In-terventions: making public space in urban landscapes


foto: Elly Van Eeghem, KASK School of Arts Ghent

artikelDesign Dialogues: Design and Public Space
Elly Van Eeghem onderzoekt de rol die ontwerp en kunst kunnen spelen bij de ontwikkeling van de openbare ruimte in stedelijke contexten, en welke impact dit heeft op de huidige stadsontwikkelingslogica.
foto: Annelies de Vet, Elly Van Eeghem, Leo Van Broeck. Design Museum Ghent, Ghent 2021

Wandelkaart Campus Atelier
imageWandelkaart Campus Atelier
Campus Atelier ontwikkelde vijf wandelroutes door de sociale woonwijk Nieuw Gent, tuinwijk Steenakker en het Miljoenenkwartier, vertrekkend uit de grens tussen de verschillende gebieden.


Wandelkaart Campus Atelier