NLENFR

Dampoort KnapT OP!

In het project Dampoort KnapT OP! legt het OCMW een rollend fonds aan om ervoor te zorgen dat ook kwetsbare gezinnen de nodige energierenovaties kunnen realiseren.

Dampoort KnapT OP! is een initiatief van OCMW Gent en stad Gent om ook zogenaamde ‘noodkopers’ de mogelijkheid te bieden om hun huis te renoveren. Sommige mensen met een laag inkomen gaan tot het uiterste om een woning te kopen, ook al is het een huis van slechte kwaliteit en met weinig basiscomfort. Vaak ontbreekt het hen aan middelen om een grondige renovatie of zelfs noodzakelijke herstellingswerken uit te voeren. Hierdoor krijgen ze vaak te maken met torenhoge energiefacturen en andere kosten.

Dampoort KnapT OP! zet een rollend fonds op om de bewoners bij te staan met duurzame financiële oplossingen en een intensieve begeleiding. Dit wil zeggen dat het OCMW en stad Gent geld investeren zonder terugbetalingstermijn, maar dat het geïnvesteerde bedrag bij verkoop of overlijden wel terugkeert naar het fonds. Hiermee kan de overheid dan andere noodkopers bijstaan. Op die manier biedt het een bijdrage aan sociale verdringing. In dit project werden tien woningen binnen één bouwblok gerenoveerd met als doel de energieprestatie en de leefbaarheid van elke woning fors te verhogen. Elk betrokken gezin ontvangt een tussenkomst van 30.000 €. Eveneens wordt ingezet op het ontwikkelen van een concept dat betaalbare renovaties voor noodkopers realiseert en dat toepasbaar is in andere wijken, gekoppeld aan het ontwikkelen van een financieel model en een juridisch kader. Als vervolg van dit project wil stad Gent honderd woningen renoveren om ze gezonder, veiliger, energiezuiniger en levensloopbestendig te maken.

partners en actoren
Stad Gent, OCMW Gent, CLT Gent vzw, consortium van Samenlevingsopbouw, de lokale armoedevereniging SIVI, renovatiebegeleider Domus Mundi
thema
energie
innovatieve aspecten
financiering, solidariteit
schaal
gebouw


Renoveren zonder spaarpot
artikelRenoveren zonder spaarpot
Met de hulp van Dampoort knapT OP! kunnen ook de gezinnen uit lage inkomensgroepen hun woning renoveren en isoleren. Dit gebeurt aan de hand van een rollend fonds en een intensieve begeleiding.


Renoveren zonder spaarpot


foto: De Standaard, 2017

Dampoort KnapT OP AVS Oost Vlaamse Televisie
videoDampoort KnapT OP AVS Oost Vlaamse Televisie
Welzijnsorganisaties zoals Samenlevingsopbouw, SIVI vzw, CLT Gent vzw en Domus Mundi zijn betrokken bij het renovatieproject. Zij staan in voor een intensieve sociale, financiële en technische trajectbegeleiding zoals het bekijken van financiële middelen, het aanvragen van premies, het verkrijgen van vergunningen, het aanstellen van aannemers en de controle van de werken en de oplevering.


Dampoort KnapT OP AVS Oost Vlaamse Televisie

Welzijnsorganisaties zoals Samenlevingsopbouw, SIVI vzw, CLT Gent vzw en Domus Mundi zijn betrokken bij het renovatieproject. Zij staan in voor een intensieve sociale, financiële en technische trajectbegeleiding zoals het bekijken van financiële middelen, het aanvragen van premies, het verkrijgen van vergunningen, het aanstellen van aannemers en de controle van de werken en de oplevering.foto: AVS Oost Vlaamse Televisie, Gent 2016

Dampoort KnapT OP AVS Oost Vlaamse Televisie
videoDampoort KnapT OP AVS Oost Vlaamse Televisie
Het gebrek aan eigen middelen vormt hét startpunt van het renovatiebeleid.
Noodkopers die genoodzaakt zijn een kwalitatief minderwaardige woning aan te kopen en die eventuele renovatiewerken niet kunnen pre-financieren, worden zowel sociaal, financieel als technisch ondersteund.


Dampoort KnapT OP AVS Oost Vlaamse Televisie

Het gebrek aan eigen middelen vormt hét startpunt van het renovatiebeleid.
Noodkopers die genoodzaakt zijn een kwalitatief minderwaardige woning aan te kopen en die eventuele renovatiewerken niet kunnen pre-financieren, worden zowel sociaal, financieel als technisch ondersteund.foto: AVS Oost Vlaamse Televisie, Gent 2016

Volhoudbare stadsvernieuwing. Renovatiesubsidies doelgroepgericht inzetten en hergebruiken
bestandVolhoudbare stadsvernieuwing. Renovatiesubsidies doelgroepgericht inzetten en hergebruiken
Lage woonkwaliteit en energiearmoede gaan hand in hand. Echter bereiken de huidige maatregelen zoals renovatiepremies vaak niet de mensen die er het meest nood aan hebben. Om de overstap te maken naar een inclusieve wijkrenovatie, zet Dampoort KnapT OP! in op de verbetering van de woonsituatie van de meer kwetsbare buurtbewoners.

download / view PDF:
Volhoudbare stadsvernieuwing. Renovatiesubsidies doelgroepgericht inzetten en hergebruikenEen noodkoper speelt geen poker
artikelEen noodkoper speelt geen poker
Het geld van de renovatie wordt terugbetaald bij de ‘vervreemding’ van het huis. Door dit systeem van subsidieretentie komen gezinnen uit lage inkomensgroepen toch in aanmerking van het subsidiegeld (dat veelal uitsluitend toegankelijk is voor de middenklasse).


Een noodkoper speelt geen poker


foto: De Standaard, 2017

Wijkrenovatie met noodkopers
bestandWijkrenovatie met noodkopers
Het project is een samenwerking tussen de bewoners, de begeleiding en tussen diverse diensten onderling. Door middel van samenspel worden de noden en kansen op vlak van financiering, woonkwaliteit en sociaal-technische haalbaarheid op elkaar afgestemd.

download / view PDF:
Wijkrenovatie met noodkopers2030 IS NU ‘De warmte glipt hier door gaten en kieren naar buiten’
artikel2030 IS NU ‘De warmte glipt hier door gaten en kieren naar buiten’
Er bestaat een duidelijke link tussen het sociaaleconomische profiel van bewoners en de kwaliteit van de huizen en appartementen waarin ze wonen. Gent knapT OP! (het vervolgtraject van Dampoort KnapT OP!) zet verder in op wijkrenovatie van de meest kwetsbare woningen.


2030 IS NU ‘De warmte glipt hier door gaten en kieren naar buiten’


foto: Jef Poppelmonde. De Standaard, 2021

Resultaat dakrenovatie
imageResultaat dakrenovatie
De renovatiewerken zorgen ervoor dat de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in kwalitatief ondermaatse woningen dalen en dat zowel de woonkwaliteit als de energieprestatie van de woningen aanzienlijk verbetert.


Resultaat dakrenovatie


foto: Gent

Renovatieproject 'Dampoort KnapT OP!' opnieuw van start
artikelRenovatieproject 'Dampoort KnapT OP!' opnieuw van start
Na Dampoort KnapT OP!, werd een vervolgproject opgestart waar er opnieuw 30.000 euro geïnvesteerd werd voor de begeleiding van negen gezinnen voor de energierenovatie van hun woning samen met de Stad Gent en het OCMW Gent.


Renovatieproject 'Dampoort KnapT OP!' opnieuw van start


foto: Gent Persruimte, 2018